Ловачке новине – Позив корисницима ловишта за достављање информација

Усљед пандемије вируса корона, која је узроковала отежану дистрибуцију Ловачких новина до ловаца, а што је за посљедицу имало гомилање штампаних издања овог часописа у канцеларијама корисника ловишта, Ловачки савез је у протеклом периоду финансирао израду електронских издања Ловачких новина, те су исте објављиване на интернет страници Савеза.

С циљем регулисања статуса Ловачких новина у наредном периоду, односно њиховог облика, годишњих издања и тиража, Управни одбор Ловачког савеза Републике Српске је формирао комисију са циљем прикупљања информација и мишљења корисника ловишта о овом питању, а као би се дефинисао будући статус Ловачких новина, у смислу облика, броја годишњих издања и тиража.

У складу с наведеним, позивамо све кориснике ловишта да у што краћем року  доставе Савезу информацију о процијењеном броју штампаних Ловачких новина које би од стране корисника ловишта биле достављене заинтересованим ловцима.

Ловачки савез Репблике Српске

АРХИВА ЛОВАЧЛИХ НОВИНАBe the first to comment

Leave a Reply