Препорука Стручне службе Савеза за почетак спортско-рекреационог лова на срндаћа

С обзиром на учестала питања ловаца о дозвољеном времену лова на срндаћа, Ловачки савез подсјећа кориснике ловишта на важећу Наредбу о времену лова ловостајем заштићене дивљачи (“Службени гласник Републике Српске”, број 43/21), којом је прописано да је лов срндаћа дозвољен у периоду од 1.маја до 30.септембра. 

Савез наглашава да је прописани период само временски оквир у којем је дозвољено ловити срндаћа, те да исти не значи обавезујући почетак лова. 

Стручна служба Савеза даје препоруку да се почетак спортско-рекреационог лова срндаћа прилагоди типовима ловишта према надморској висини, односно станишним и климатским условима, водећих рачуна о физиолошкој кондицији срндаћа и достигнутом степену развојног циклуса раста роговља. 

У складу са наведеним, Стручна служба Савеза даје препоруку да се почетак спортско-рекреационог лова срндаћа у низијским ловиштима веже за период послије 15. маја, док се почетак спортско-рекреационог лова срндаћа у брдским и планинским ловиштима веже за период иза 1.јуна.

Стручна служба Савеза наглашава да је помијерање дозвољеног периода лова срнаћа на 1.мај извршено првенствено са циљем прилагођавања комерцијалног лова срндаћа са истим у окружењу. 

ЛОВАЧКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕBe the first to comment

Leave a Reply