“Виторог” бисер ловишта Српске

Шумско газдинство “Горица” из Шипова, поред успјешног газдовања шумом и шумским земљиштем, корисник је и ловишта “Виторог”, које је отворено, типично планинско, а по намјени посебно ловиште са ловном површином од 13.223 хектара.

Простире се на подручју општина Шипово, Купрес РС и Мркоњић Град, те посматрано рељефно и просторно, представља јединствену ловно-привредну, али и еколошку цјелину уједначених природних фактора, који стварају релативно повољне станишне услове, са свим животним потребама за заштиту, узгој и рационално коришћење дивљачи. Посебна ловишта представљају један од стратешких праваца развоја ловства у Републици Српској, уз очекиване резултате од свих, па и од посебног ловишта “Виторог”, које је установљено на аутохтоним стаништима медвједа, великог тетријеба, вука, срнеће дивљачи и дивље свиње. Поред наведених врста, не може се занемарити ни аутохтоно станиште љештарке, са значајном бројности, присуство риса, као и потенцијално станиште дивокозе.

Савремено ловно газдовање, који се састоји од повећања заштите и рационалног коришћења дивљачи, није могуће спровести без одговарајуће инфраструктуре. Штавише, на основу квалитета градње, броја и дистрибуције ловних објеката и њихове функционалне и естетске вриједности, можемо у великој мјери процијенити квалитет газдовања у одређеном ловишту. Квалитетна инфраструктура у ловиштима, у којима се поред дивљачи газдује и угроженим врстама, значи успостављање дугорочних планова газдовања, које обухвата одређене потребе у објектима за заштиту и узгој дивљачи, уређење ловишта, као и рационално коришћење дивљачи и станишта.

Стручна и ловочуварска служба имају велику подршку руководства Шумског газдинства “Горица”, које улаже велика средства за поправљање услова газдовања, те у свом посједу има луксузно опремљену затворену чеку за лов на медвједа и вука, више високих отворених чека, али и аутоматске хранилице за исхрану дивљачи. Корисник посједује теренска возила високе проходности која умногоме олакшавају рад на заштити и праћењу дивљачи. Ловиште је покривено и сензор камерама које снимају и дању и ноћу, помоћу којих се прати бројност и кретање дивљачи, али и спречавају нелегалне радње у ловишту.

Трофеји из посебног ловишта “Виторог” красе бројне трофејне собе широм свијета, а планови за будућност су амбициозни јер је планиран наставак континуитета квалитетног газдовања, те с тим у вези градња још једне затворене чеке и ловачке куће за смјештај гостију.

Затворена чека “Родуша”

Одличну сарадњу ШГ “Горица” има и са ловачким удружењем “Тетријеб” Шипово, са којима традиционално организује једну од најпосјећенијих хајки на вука на овим просторима.

Мирослав Ракита

Be the first to comment

Leave a Reply