Закључени уговори о осигурању ловаца, ловних објекта и штета у саобраћају

Ловачки савез Републике Српске је 28. децембра 2022. године закључио уговоре о осигурању (полисе осигурања) ловаца, ловних објекта и штета у саобраћају са „Дунав осигурањем“ д.о.о. Бања Лука, те и извршио уплату уговореног износа, чиме је и званично од стране Савеза преузета брига о обавезном осигурању свих ловаца у Републици Српској, а затим и заштита свих корисника ловишта од штета над ловним објектима и штета у саобраћају у којима учествује дивљач.

Вријеме трајања уговорене полисе је годину дана, и иста важи од 1. јануара 2023. године до 1. јануара 2024. године.

Ловачки савез позива кориснике ловишта који још увијек нису доставили податке о ловним објектима, или су доставили непотпуне податке, да исте доставе најкасније до 16. јануара 2023. године, а како би полиса осигурања имовине била оперативна. Сви објекти који не буду достављени до наведеног датума, неће бити обухваћени закљученим осигурањем.

Податке о ловним објектима је потребно доставити према раније посланом упутству, а које можете преузети  О В Д Ј Е.

 
 

Be the first to comment

Leave a Reply