Истраживањем до бројности и одрживог управљања популацијом медвједа

Иако знамо да пространства наше земље настањује популација смеђег медвједа и да медвјед као врста није истријебљен као у многим другим дијеловима Европе, врло мало се зна о популацији медвједа која живи на подручју Динарских планина.

Не постоје научно утемељени подаци о стању популације медвједа на подручју Динарида, па чак ни најосновнији подаци о броју јединки и њиховој дистрибуцији (просторној, полној и др) на овом подручју. Такође, тренутно не постоји релевантна државна или међународна регулатива која обезбјеђује опстанак смеђег медвједа на нивоу популације на простору Динарида, односно у БиХ (како у РС, тако и у ФБиХ).Без основних научно утемељених података о популацији и њеној бројности и расподјели готово је немогуће дефинисати план управљања или прецизно идентификовати опасности које пријете опстанку популације, а што у коначници онемогућава благовремено дјеловање у заштити популације смеђег медвједа. Пријетње по популацију медвједа данас су веће него у претходним деценијама, а посебно се огледају у нарушавању станишних услова, фрегментираности станишта урбанизацијом, градњом путева и других великих инфраструктурних пројеката, криволовом и др. Уколико желимо да одрживо управљамо и обезбиједимо опстанак здравој популацији медвједа, научна истраживања као предуслов за план управљања на нивоу популације су хитна и неопходна.

Заштита смеђег медвједа

Кроз пројекат подржан од фондације “EuroNatur” (Њемачка) под називом “Заштита смеђег медвједа (Ursus arctos) на подручју Динарида”, а чији је носилац у Босни и Херцеговини Центар за животну средину (пројекат истовремено спроводи и партнерска организација на подручју Црне Горе), врши се истраживање популације медвједа на научно заснованом генетичком неинвазивном методу. У првој фази пројекта врши се истраживање о стању и бројности популације медвједа, потом ће бити заговаран развој плана управљања за популацију смеђег медвједа и операционализација интервентног тима.

Метод који се користи у овом научно утемељеном истраживању је генетичко неинвазивно пребројавање медвједа (прикупљање генетичких узорака, а то су углавном узорци измета) с циљем да се покаже стање популације. На основу тог истраживања доказујемо виталност и способност популације да се одржи, односно да поднесе тренутне притиске који постоје. Утичемо и на вјеродостојност прописаног одстрелног захвата – све с циљем обезбјеђења одрживог/трајног управљања медвједом на нивоу популације у БиХ.

Састанк представника центра за животну средину и представника ЛУ и ШГ Бањалука, Кнежево, Котор Варош, Теслић и Челинац

Спровођење овог истраживања није могуће без сарадње са добровољцима у теренском дијелу посла, са посебним нагласком на сарадњу са ловцима и шумарима – које видимо и као кључне актере у очувању и управљању шумским подручјима и дивљим врстама које их настањују.У 2018. години у оквиру пројекта унутар ловачких друштава на подручју истраживања подијељени су комплети за узорковање, а процес прикупљања узорака је и даље у току. Комплети за узорковање су подијељени у РС сљедећим ловачким друштвима и шумским газдинствима, а све у складу са методологијом и одабраним подручјем за истраживање: ЛУ “Змијање” Бањалука, ЛУ “Фазан” Челинац, ЛУ “Узломац” Котор Варош, ЛУ “Јеловка” Масловаре, ЛУ “Шипраге” Шипраге, ЛУ “Тетријеб” Теслић, ШГ “Борја” Теслић, ШГ “Чемерница” Кнежево, ЛУ “Чемерница” Кнежево, ЛУ “Омар” Угодновић и ЛУ “Смолин” Блатница. Такође, дио истраживања се спроводи и у ФБиХ и то уз помоћ: ШГ “Пљешевица” Бихаћ, НП “Уна” Бихаћ, као и уз помоћ појединаца – ентузијаста, љубитеља природе (студенти, истраживачи, планинари…).

Визија

Визија пројекта: дугорочни опстанак смеђег медвједа на подручју Динарида (БиХ) је обезбијеђен; постоје научно утемељене чињенице о популацији смеђег медвједа; у складу са научним сазнањима успостављен је план управљања за популацију смеђег медвједа који је усклађен са плановима управљања медвједом сусједних земља; на подручју земље дјелује професионалан и оперативан интервентни тим за медвједе. Период трајања пројекта, који је почео првог дана 2018, је до 31. децембра 2020.

Be the first to comment

Leave a Reply