Дилеме око избора при уносу фазанских пилића

Који узраст фазанских пилића купити и с њим кренути у насељавање није од пресудног утицаја на преживљавање. То је прије свега дилема са аспекта величине улагања и, наравно, уложеног људског рада. Што млађе категорије, то је производ јефтинији, али и тражи много више ангажовања на чувању и исхрани унесених фазанских пилића.

Поред овога, стручне службе у ловачким удружењима морају претходно анализирати станишне прилике у својим ловиштима, као и сопствену организацију удружења и могућност правилног организовања прихвата и каснијег чувања и храњења фазанчића. Јасно, мора се дефинисати да ли фазанска дивљач има адекватне услове за свој развој, па сходно томе опредијелити и старосну категорију пилића. У лошијим станишним условима треба ићи са старијим категоријама, а у оним ловиштима која испуњавају само елементарне услове за узгој фазана најцјелисходније је опредијелити се за унос или фазанских пилића старијих од 12 седмица или одраслих фазана.

Што се тиче организације прихвата, чувања, храњења и појења пристиглих пилића, ловачко удружење мора направити тачан распоред дежурстава сопственог чланства јер у противном може доћи до несагледивих посљедица. Најбоље рјешење за овај посао је да ловачка удружења ангажују и плате једног или два човјека. Али треба знати да ови трошкови управо зависе од категорије и узраста фазанчића који су опредијељени у набавци. Што млађе категорије, то су ови трошкови већи.

Фазански пилићи узраста 5-6 седмица

Ово је најјефтинија категорија фазанчића. Код добрих произвођача фазанчићи овог узраста су добро оперјани и требали би да буду уједначеног квалитета. Продају се из узгојних објеката у којима нису имали додира са природом. Тек су стекли особину сопствене терморегулације па им је потребна посебна заштита и брига. Уз добру бригу ловаца и солидно прихватилиште, врло брзо ојачају и очврсну. Како врло млади долазе у контакт са природом, код њих се брже регенеришу инстинкти дивљачи, што их чини отпорнијим од старијих категорија.
Фазански пилићи узраста 7-8 седмица без подивљавања

Овај узраст карактерише слабија оперјаност и помало неуједначен квалитет. Одгојени су такође без контакта са природним амбијентом. Ово их чини врло осјетљивим на кишу и по правилу трпе веће губитке при истом третману у прихватању. Управо зато ову категорију фазанских пилића треба да избјегавају посебно она удружења која немају адекватна прихватилишта.

Фазански пилићи узраста 7-8 седмица са подивљавањем

Ову категорију пилића могу производити само оне фазанерије које имају изграђене волијере за подивљавање. Купац се мора увјерити у њихово постојање, у противном, биће извргнут обичној трговачкој манипулацији. Иначе, ово је најквалитетнија и најскупља инвестиција, ако су баш пилићи у питању. Морају бити добро оперјани, уједначеног узраста и без тзв. шкартова. Ова категорија провела је бар десет дана у волијерама за подивљавање и практично је прошла кроз фазу губитака како од кише, тако и од свих осталих фактора који доносе угинућа, па купац добија фазанчиће који би морали уз правилан третман у прихватилишту донијети и најбоље резултате. Код ове категорије фазанчића визуелно се распознају полови, па је ово прилика за она удружења која се желе бавити ловним туризмом да већ при куповини и преузимању из фазанерија узму одговарајући однос полова, односно више мужјака. Ово, наравно, уколико је такав уговор са произвођачем.

Фазански пилићи од 12 седмица и старији

Ова категорија пилића се производи и продаје у посљедњих десетак година. Као и за претходну категорију, и за ову важи да их могу продавати само оне фазанерије које имају довољне површине под волијерама. Купац се мора увјерити да су тврдње продаваца тачне, односно да су производњу и узгој ових старијих категорија обављали у таквим производним објектима гдје је густина била таква да је свако пиле имало за своје битисање бар два квадратна метра. Ово практично значи да је норматив површине по пилету исти као и код прихватилишта. Уосталом, куповином старијих категорија ловачко удружење као купац избјегава класично прихватање које је за њега одрадио произвођач. (Преузето са ЛОРИСТ сајта: lorist.co.rs)

дипл. инж. Јеремија Трифуновић

 

Be the first to comment

Leave a Reply