Инструкције о мјерама заштите дивљачи у ловиштима током поплава

Климатске промјене ових дана показале су своје присуство на нашем подручју и то кроз поплаве које су захватиле шира подручја сливова ријека Уна, Сава, Врбас, Босна, Врбања, Плива и др.

Поред живота и имовине становника ових подручја, угрожена је и дивљач у ловиштима који егзистирају на овим подручјима.

Осим директног страдања које се огледа у утапању одраслих јединки и подмлатка, под налетом водене стихије, дивљач је приморана на миграције на више терене који су често непловне површине или непогодне за опстанак појединих врста, чиме су исложене секундарним опасностима у виду криволова, страдања у саобраћају, глади и болести.Посебан проблем представља чињеница да је мјесец мај вријеме када су у ловиштима присутан подмладак дивљачи који још увијек није способан да се самостално бори са елементарним непогодама, али и предаторима који су секундарна опасност у овим условима.

Са поплавама готово увијек долазе и разне врсте болести које нападају дивљач.

У складу са наведеним Ловачки савез Републике Српске позива кориснике ловишта чија су ловишта изложена поплавама, да своје активности прилагоде заштити дивљачи, и то:

  • Да стручне службе корисника ловишта континуирано прате стање поплава у ловишту

  • Да у складу са стањем на терену и процјенама угрожености дивљачи ангажују све рапосложиве људе и средства на спасавању дивљачи

  • Да константно буду на вези са надлежним кризним штабовима и ловним инспкеторима, ради предузимања заједничких мјера на спасавању и заштити дивљачи на угроженим подручјима

  • Да у току трајања ванредне ситуације предузима све неопходне мјере за непрекидну контролу општег стања дивљачи и ловишта

  • Да редовно обезбјеђује довољне количине квалитетне додатне хране (прихране) за дивљач

  • Да евидентира све штете над дивљачи

  • Да врши мониторинг здравственог стања дивљачи и након престанка поплава

С обзиром на чињеницу да је према Наредби о времену лова ловостајем заштићене дивљачи („Службени гласник Републике Српске”, бр. 3/10) лов срндаћа дозвољен у времену од 15. маја, Ловачки савез позива кориснике ловишта који су угрожени поплавама да се придржавају Закона о ловству, којим је прописано да је дивљач забрањено узнемиравати и ловити ако је угрожена  поплавом.

 

Be the first to comment

Leave a Reply