Измјењен Правилник о полагању ловачких испита

Министар пољопривреде, шумарстава и водопривреде донио је Правилник о измјенама и допуни правилника о програму, начину и условима полагања ловачког испита, те је исти објављен у „Службеном гласнику Републике Српске”, број 32/21. Основне измјене и допуне се односе на начин подношења пријава за полагање испита за кандидате, гдје од сада уз прописану пријаву није потребно достављати увјерење у стеченом образовању.

Такође, овим правилником је прописана обавеза Ловачком савезу Републике Српске да у циљу ревизије евиденције ловаца до краја 2021. године организује ванредне ловачке испите за дугогодишње чланове ловачког удружења који не посједују увјерење о положеном ловачком испиту одржаном до 1991. године, а који нису у могућности  ловачком удружењу у којем су члан доставити било који доказ да су положили ловачки испит или да су били чланови ловачког удружења до 01.01.1991. године, као и за лица која су примљена у ловачко удружење у периоду од 01.01.1991. до 31.12.1994. године, а која нису доставила у ловачко удружење у којем су члан валидно увјерење о положеном ловачком испиту.

Доношењем Правилника о измјенама и допуни правилника о програму, начину и условима полагања ловачког испита, стечени су и формални услови за одржавање ловачких испита за које ће распоред одржавања ускоро бити објављен са сајту Ловачког савеза.

Наведени правилник можете погледати на сајту Ловачког савеза, у категорији Документи – Законски и подзаконски акти.

Ловачки савез Рпеублике Српске
Be the first to comment

Leave a Reply