Информациони систем у ловсту започиње са радом у пуном капацитету

Након завршетка иницијалних фаза имплементације, Информациони систем у ловству у Републици Српској је и званично почео са радом. Тако ће већ у ловној 2024/2025. години већи дио активности бити заснован на подацима из овог система, чиме ће у значајној мјери бити унапријеђен рад свеукупног сектора ловства у Српској.

У току претходног периода, од стране већине корисника ловишта је извршен унос података о члановима, што ће представљати основу за све наредне активности Ловачког савеза у том погледу. Међутим, увидом у систем, утврђено је да подаци о чланству нису потпуни, због чега Савез аплеује на кориснике ловишта који нису завршили овај процес, да што прије изврше или заврше унос података о чланству у Информациони систем, а како би за наредну ловну годину могли бити корисници активности из надлежности Савеза (издавање маркица, дозвола за лов, ловних карата, и др.).

Be the first to comment

Leave a Reply