Како до прве ловачке пушке?

Активност која је обиљежила протекла два мјесеца у Ловачком савезу Републике Српске је полагање ловачких испита. Сви кандидати који су успјешно савладали испит постали су пуноправни чланови савеза. Остао им још један корак, а то је набавка ловачког оружја.

Љубазношћу запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске добили смо одговоре на питања која су нас интересовала о набавци оружја. Такође, размотрили смо и друге ситуације у којима се могу наћи ловци, као и грађани који желе доћи у посјед више комада оружја исте категорије.

Поступак набављања оружја прописан је Законом о оружју и муницији (“Службени гласник Републике Српске” бр. 26/16, 18/17 и 31/18), глава II, чланови од 9 до 39.

Процедура набавке ловачког оружја изгледа овако:

Према члану 11. став 2. наведеног закона за издавање одобрења за набављање оружја категорије Б, којој припада и ловачко оружје, потребно је да лице испуњава опште и посебне услове:

– да има навршених 18 година; оправдан разлог за набављање (то је према члану 12. став 2. и 3. закона, положен ловачки испит и чланство у ловачком удружењу које газдује одређеном територијом и има одобрење надлежног министарства, а изузетно може бити и стицање по основу насљеђа или у сврху заштите стада стоке); да није кривично и прекршајно кажњавано; да се не води кривични, ни прекршајни поступак;

– да не постоје околности које негативно утичу на интересе безбједности; здравствена способност за држање и ношење оружја; обученост за руковање ватреним оружјем и непостојање дуга у регистру новчаних казни.

На основу свега наведеног за набавку ловачког оружја уз захтјев који се добије у полицијској станици потребно је приложити сљедећа документа:

– фотокопија личне карте, увјерење да није покренут кривични поступак (вади се у основном суду), увјерење да није покренут прекршајни поступак (вади се у основном суду), увјерење овлашћене организације да је обучен за руковање ватреним оружјем, увјерење овлашћене здравствене организације о здравственој способности за држање и ношење оружја, увјерење о положеном ловачком испиту (само за набавку ловачког оружја), увјерење о чланству у ловачком удружењу (само за набавку ловачког оружја), увјерење о некажњавању (само за лица рођена ван БиХ, а вади се по мјесту рођења), 30 КМ републичке таксе.

Чланом 27. став 3. наведеног закона прописано је да се оружни лист за ловачко оружје издаје са роком важења на неодређено вријеме.

Уколико лице жели да набави ловачку пушку или ловачки карабин, а већ има регистровано оружје, у складу са чланом 11. став 5. може поднијети захтјев да не доказује испуњеност наведених услова.

Марко Павловић

Be the first to comment

Leave a Reply