ЛУ “Партизан” из Доње Трнове – удружење за примјер

Ловачко удружење „Партизан” из Доње Трнове, општина Угљевик, засигурно спада у ред најуређенијих када се узме у обзир број ловаца и број ловних објеката у односу на повшрину ловишта.

Наиме, на „само” 3.788 ха ловнопродуктивне површине ловишта „Трнова”, налази се чак 115 високих чека за осматрање и лов срнеће дивљачи, затим 9 ловачких кућа, 3 ловачка дома и 9 сталних прихватилишта  (волијера) за фазанску дивљач.


Када се наведеном дода да ово ловачко удружење има тек нешто више од 200 ловаца, међу којима је око 40ак ловаца са преко 70 година старости, онда се засигурно може констатовати да је ријеч о једном од вриједнијих ловачких удружења на просторима Републике Српске.

Слична је ситуација и по питању успјешности при гајењу дивљачи. Наиме, ловиште карактеришу стабилни фондови срнеће и фазанске дивљачи, док је бројност зеца у задњих неколико година доведена на ниво пројектованог капацитета ловишта.

Be the first to comment

Leave a Reply