Насељавање фазана из вјештачког узгоја у ловиште

Након завршене ловне сезоне, а затим и извршених акција на смањењу незаштићених крзнашица на поношљиву бројност и извршеног пребројавања дивљачи, велики број корисника ловишта са фазанском дивљачи у основном ловном фонду врши насељавање ловишта овом врстом, а у циљу попуњавања капацитета ловишта или корекције полне структуре матичног фонда фазана.

Насељавање фазанске дивљачи из вјештачког узгоја даје одличне резултате у нашим ловиштима, те омогућује корисницима ловишта да у својој понуди имају стабилан број фазанске дивљачи за коришћење.
У нашој пракси се најчешће користе три начина уноса фазана из вјештачког узгоја у ловиште, и то: кроз набавку фазанских пилића (најчешће 6 до 7 недјља старости) те одгајање у матичним волијерама до минимално 15 недјеља старости и испуштање у ловиште, затим кроз набавку одраслих фазана и директно пуштање у ловиште пред лов без „подивљавања“ и трећи начин набавка одраслих фазана у прољеће и насељавање у циљу учешћа ових јединки у репродукцији у долазећој новој ловној сезони.

С обзиром да се налазимо у периоду када је актуелан наведени трећи начин уноса фазнске дивљачи у ловиште, односно насељавање фазана са циљем учешћа у репродукцији, обавјештавамо наше кориснсике ловишта да фазане за репродукцију могу потражити код наших чланица: ЛУ „Семберија“ из Бијељине и ЛУ „Фазан“ из Добоја, који у својим традиционалним фазанеријама имају квалитетне јединке фазанске дивљачи.

  • Контакт телефон за ЛУ „Семберија“ Бијељина – 055/227-100, 065/589-742

  • Контакт телефон за ЛУ „Фазан“ Добој – 065/563-170

Be the first to comment

Leave a Reply