Научници дали објашњење за процес мировања ембриона код срна

Иако је феномен мировања ембриона током зимског периода научно откривен прије 150 година, он није био у потпуности описан.

Срне се у нормалним усовима паре током љетних мјесеци у јул или августу. Вријеме парења зависи од утицаја више фактора, а између осталих то су надморска висина, клима и други. Организам срне одлаже развијање ембриона током јесени и зиме, па младе доноси на свијет тек наредне године.

Код већине сисара ембрион (оплођена јајна ћелија) се имплантира у зид материце недуго након оплодње припремајући се за даљи развој. Код људи се примјера ради такозвана имплантација дешава око осмог до деветог дана након зачећа. Међутим, код срне се то не догађа тако брзо. Ембрион престаје да се развија и наставља да лебди без имплантације у зид материце.

Овај феномен је уочен код више од 130 животињских врста, укључујући неке врсте мишева и армадиле. Ипак, срнећа дивљач има један од најдужих познатих периода ембрионалне суспензије који траје до пет месеци. Овај период се стручно назива дијапауза. За разлику од многих других врста које могу да изазову дијапаузу, деоба ћелија у ембрионима срндаћа не престаје у потпуности, већ се драстично успорава, при чему се ћелије деле само једном у неколико недеља.

Ћелијски механизам који је регулисао процес екстензивног успоравања ћелијске диобе до сада је био непознат. Међутим, недавно објављена студија разоткрила ову непознаницу. Утврђено је да доминантан утицај на ембрионалну дијапаузу има промјењљива количина аминокиселина у ембриону. Наиме, једна породица аминокиселина изазива значајно увећање протеина званог mTORC1, подстичући ембрион да га активира више. У ствари, повећање mTORC1 поклопа са са изласком ембриона из дијапаузе, након чега ћелије почињу да се брже деле. Осим тога, током претходног периода споре ћелијске диобе, овај протеин је био слабо присутан. На крају је закључено да је одсуство протеина mTORC1 пресудно за ембрионалну дијапаузу.

Породица mTOR протеина је позната већ дуги низ година као кључни фактор у регулисању метаболичких процеса живих бића, укључујући и људе. Ова студија ће отворити путеве за нова истраживања везана за тачно вријеме имплантације ембриона, као и повећати наше разумјевање о међусобној интеракцији између хемијских и метаболичких процеса срне и њеног ембриона.

Преузето са: Massive Science.

Be the first to comment

Leave a Reply