ЛУ Игман: Одстријељен капитални медвјед

Недавни одстрел капиталног медвједа је доказ да постигнути резултати узгоја и заштите срнеће дивљачи и дивље свиње у ловишту „Игман“ нису случајност.

Трофејна вриједност  крзна одстријељеног медвједа износи златних 406 CIC поена, а лобање чак 61,50 CIC поена.

Како је одстрел извршен од стране ловца госта, и тиме цијена одстрела наплаћена по пуној тржишној цијени, Ловачко удружење „Игман“ Источна Илиџа је остварило велики финансијски приход.

Према ријечима Стевана Драшковића, предсједника Удружења, ловиште „Игман“ је успјешно спроведеним мјерама узгоја и заштите дивљачи у протеклим годинама достигло пројектоване капацитете ловишта, са здравим и високотрофејним јединкама срнеће дивљачи, медвједа и дивље свиње.

Посебно је истакао задовољство извршеним одстрелом капиталног медвједа, јер је бројност ове врсте дивљачи изнад капацитета ловишта, због чега су у ловишту евидентиране велике штете на имовини људи.

За постигнуте резултате у ловишту, Драшковић посебно издваја рад свих ловаца Удружења као и рад стручне и ловочуварске службе.

Најавио је наставак инвестиција на узгоју и заштити дивљачи, а које се огледају кроз набавку хране, изградњу ловних објеката и средстава за праћење дивљачи и чување ловишта. 

 

Be the first to comment

Leave a Reply