Одржана редовна годишња Скупштина ЛУ „Фазан” Добој: Организација и рад удружења за сваку похвалу

ДОБОЈ – У прелијепом амбијенту код ловачке куће секције Станови у Становима, 06.08.2021.године одржана је редовна годишња Скупштина ЛУ „Фазан” Добој.

У складу са норамтивним актима удружења Скупштина броји 33 делегата, од чега је 30 делегата присуствовало одржавању Скупштине. Предсједник Скупштине удружења Зоран Петрић је отворио сједницу са минутом ћутања за све преминуле чланове удружења у протеклих годину дана, те предложио записничара, овјериваче записника и верификациону комисију.

На дневом реду Скупштине се разамтрао  Извјештају о раду удружења за 2020 годину са финансијским пословањем, те извјештају Надзорног одбора. По извјештајима секција које су одржавале редовне  састанке и анализирале материјале за Скупштину, само су долазиле похвале за пословање и рад удружења. Финансијки удружење је и протеклу 2020.годину завришило са позитивним пословањем што је свакако за сваку похвалу истакао је предсједник удружења Ведран Божичковић. О томе говори и извјештај Надзорног одбора који је детаљно извршио контроле пословања удружења а све то у извјештају је и презентовано. Делегати су  усвојили изјештај о раду и извјештај Надзорног одбора.У наставку Скупштине делегати су упознати и са планом кориштења ловишта Добој за ловну 2021/2022, измјенама календара лова. Изабран је и нови члан УО са ловног ревира Крњин због смрти претходног члана. Милан Радишковић из секције Љескове Воде ће наредне двије године бити члан Управног одбора. Такође је изабран и нови дисциплински тужилац удружења Дарио Лазић из ловачке секције СОТ Осојница, те је усвојен и нови Пословник о раду Скупштине и донесени су бројни закључци између осталог и:

Да Скупштина удружења као највиши орган осуђује све деструктивне активности пар чланова удружења посебно Воје Нарића који је слањем бројних анонимних представки у Министарство, Ловачки савез, Регионалном савјету покушао да обамањује исте дезинформација о некаквим неправилностима у раду, а што је Скупштина максимално осудила и потврдила да удружење ради одлично и да псотиже завидне резултате што је апсолутно и видљиво у ловишту.

Скупштина даје максималну подршку у раду предсједнику Скупштине Зорану Петрићу и предсједнику удружења Ведрану Божичковићу као и Управном одбору, те да само наставе са успјешним радом.

Скупштина посебним закључком даје овлаштења Дисиплинским органима удружења да у року од 60 дана од дана доношења Закључака заврше све процесе када су у питању дисциплинске мјере.

Већина ловачких секција је тражила информацију зашто нема штампаних ловачких новина од стране Ловачког савеза РС, те траже повратну информацију  када се може очекивати штампа бројева јер је посљедњи број изашао у марту 2020.године.

Кроз извјештаје делегати су упозанти са евиденцијама катастра ловишта Добој којом приликом су изнесени слиједећи подаци да се у ловишту налази:

– Аутоматске хранилице 46 ком

– Солила 1130

– Хранилишта за дивљу свињу 98

– хранилишта за срнећу дивљач 132

– појилишта 8

– Високе чеке осматрачнице 188

– Стандардне високе чеке 267

– Чеке на дрвету 127

– ловачких колиба 18

– Ловачких кућа 27

– Ловачки дом 1

– Ловачки љетниковци 35

У протеклој ловној години у ловиште Добој је изнесено 54.680 кг кукуруза у виду прихране за дивљач, те 2.855 кг соли.

Ловачке секције су одржале 99 радних састанака, 106 акција на смањењу бројности предатора и 468 радних акција у ловишту. Тренутно се у ловишту налази 32 табле ловишта Добој, а урађено је и нових 20 комада које ће ловочуварска служба поставити у анредном периоду. Такође је изрвшена и нумерација свих ловачких чека и хранилица зашто су намјенски урађене табле са бројевима и натписима.

Када је у питању ловна кинологија, чланови ловачког удружења имају 346 паса од чега је 226 годнича, 93 птичара и 27 паса осталих ловних раса. Положен испит урођених особина има 116 паса.

Када је упитању рад фазанерије, констатовано је да је ове године извршена продаја фазана за репродукцију и да је формирано матично јато те да је процес лежења фазанских пилића за ову годину завршен. Фазанерија је протеклу 2020.годину завршила веома добро, а о квалитету фазанских пилића могу само да причају купци. И поред чињенице да је владала епидемија корона вирусом, испорука се одвијала несметано уз констатацију да су околна удружења узимала значајно мање количине фазанских пилића.

Скупштина је верификовала и нове ловачке секције Ритешић и Сјенина, а предсједницима секција су уручене и свечано заставе секције. Удружење је свим ловачким секцијама урадило заставе у протеклом периоду..

По завршетку Скупштине, настављено је дружење у прелијепом амбијенту уз богату ловачку трпезу и музику.

Be the first to comment

Leave a Reply