Одржани ванредни ловачки испити за мотајичко-лијевчанску и бањалучку регију 

У организацији Ловачког савеза Републике Српске у четвртак 9.децембра у Прњавору, и суботу 11.децембра у Јошавци код Челинца, успјешно су одржани ванредни ловачки испити за ловце који немају валидно увјерење или било који валидан доказ да су били чланови удружења до 1991 године. Испиту у Прњавору је приступило 57 кандидата док је у Јошавци испит полагало 74 кандидата.

Сви кандидати су положили ловачки испит и тиме стекли услове за добијање увјерења о положеном ловачком испиту.


Ловачки савез ће у току мјесеца децембра организовати ванредне ловачке испите у складу са захтевима регија, а све са циљем регулисања статуса дугогодишњих ловаца који немају валидно увјерење о положеном ловачком испиту.

Ловачки савез подсјећа све кориснике ловишта да рок за регулисање питања посједовања увјерења о положеном ловачком испиту истиче 31.децембра 2021.године, те да након тог датума Савез није у могућности организовати ванредне ловачке испите.

Напомињемо да од 1. јануара 2022.године, ловац који не буде посједовао валидно увјерење о положеном ловачком испиту неће бити у могућности да лови, те ће свој статус у погледу ловачког испита моћи накнадно регулисати по процедури прописаној за ловца приправника. 

Ловачки савез Републике Српске

Be the first to comment

Leave a Reply