Термини редовних и ванредних ловачких испита

Ловачки савез Републике Српске донио је рјешења о одржавању редовних и ванредних ловачких испита, и то према сљедећем распореду:

  • Субота, 25. децембар 2021. године, Ванредни ловачки испит, у Кнежеву са почетком у 10:00 часова
  • Недјеља, 26. децембар 2021. године, Редовни ловачки испит, у Котор Вароши, са почетком у 10:00 часова – Обавезна теоријска предавања за редовни исит ће се одржати у Котор Вароши у суботу 25. децембра 2021. године са почетком у 15:00 часова
  • Недјеља, 26. децембар 2021. године, Ванредни ловачки испит, у Оштрој Луци, са почетком у 10:00 часова

Кандидати су дужни на испит понијети пријаву овјерену од стране ловачког удружења чији су чланови, као и идентификациони документ (лична крата, пасош или возачка дозвола)


Редовном ловачком испиту могу приступили ловци прирпавници који су успјешно обавили приправнички стаж, те су одслушали обавезна теријска предавања.

Ванредном ловачком испиту могу приступити дугогодишњи ловци који из било којег разлога не посједују валидно увјерење о положеном ловачком испиту, нити су у могућности да доставе било који доказ да су били чланови ловачког удружења до 1. јануара 1991. године (чланску легитимацију из тог периода, уплатницу о чланарини, записник о полагању ловачког испита, оружни лист, трофејни лист и сл.). Поред пријаве за полагање ловачког испита и идентификационог документа, кандидати који приступају ванредном ловачком испиту дужни су са собом понијети и оружни лист или чланску књижицу ловачког удружења.

Ловачки савез подсјећа да 31. децембра 2021. године истиче рок до када се може организовати ванредни ловачки испит, те позива кориснике ловишта из свих регија да провјере статусе својих чланова.

Напомињемо да од 1. јануара 2022.године, ловац који не буде посједовао валидно увјерење о положеном ловачком испиту неће бити у могућности да лови, те ће свој статус у погледу ловачког испита моћи накнадно регулисати по процедури прописаној за ловца приправника. 

Ловачки савез Републике Српске

Be the first to comment

Leave a Reply