Подсјетник на нову Наредбу о времену лова ловостајем заштићене дивљачи и Рјешење о цјеновнику одстрела, коришћења дивљачи и услуга у ловишту

С обзиром на чињеницу да је пред нама сезона лова на већину ловних врста дивљачи, Ловачки савез Републике Српске подсјећа кориснике ловишта у Републици Српској на донесене нове позаконске акте у току ове године, а којима је регулисано вријеме лова појединих врста дивљачи као и цјеновник одстрела и коришћења дивљачи.

Наиме, Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде је у мају 2021. године донио нову Наредбу о времену лова ловостајем заштићене дивљачи, која је објављена у „Службеном гласнику Републике Српске”, број 43 од 13. маја 2021. године, као и ново  Рјешење о цјеновнику одстрела, коришћења дивљачи и услуга у ловишту, које је објављено у „Службеном гласнику Републике Српске”, број 45 од 19. маја 2021. године.Новом наредбом је омогућен лов срндаћа од 01. маја до 30. септембра, те лов дивојарца од 1. августа до 31. јануара. Почетак лова на фазана и јаребице је помјерен са 01.10. на 15. септембар, док је нови период лова тетријеба мужјака од 15. марта до 20. маја. Наредбом је прецизиран и лов фазанске дивљачи из вјештачког узгоја, и то у периоду од 15. септембра до 31. марта. Прецизно је дефинисано и вријеме лова дивље свиње по полној и старосној структури као и вријеме лова вука.

Новим Рјешењем су посебно регулисани начини лова незаштићених крзнашица, према којем су матични ловци ослобођењи плаћања организационих такси и цијене одстрела незаштићених крзнашица (осим вука) у било којој врсти лова. Рјешењем је додатно смањена цијена трофејне вриједности медвједа у вишим трофејним категоријама, те је дефинисана и нова цијена меса медвједа и срнеће дивљачи. Уређен је и нови начин наплате групног лова дивље свиње погоном и пригоном. Новим Рјешењем је прописана цијена трофејне вриједности вука, што до сада није био случај. Повећана је и најнижа цијена трофејне вриједности дивокозје дивљачи.  

Ловачки савез са задовољством истиче да је ресорно Министарство током израде овог документа уважило све приједлоге Стручног савјета за ловство, што је само још једна потврда успјешне сарадње Министарства и Савеза.

Нову Наредбу можете погледати О В Д Ј Е, а Рјешење  О В Д Ј Е

Be the first to comment

Leave a Reply