У Бањалуци одржан ванредни ловачки испит

БАЊАЛУКА – За дугогодишње чланове ловачких удружења бањалучке регије на Шумарском факултету у Бањалуци 23. септембра 2021. године одржан је ванредни ловачки испит.

Ванредном полагању ловачког испита могли су приступити сви они који из било којег разлога нису посједовали валидно увјерење о положеном ловачком испиту, нити су били у могућности да ловачком удружењу чији су чланови доставе било који валидан доказ да су положили ловачки испит или да су били чланови ловачког удружења до 1. јануара 1991. године (чланску легитимацију из тог периода, уплатницу о чланарини, записник о полагању ловачког испита, оружни лист, трофејни лист и сл.), у складу са правилником о Измјенама и допунама правилника о програму, начину и условима полагања ловачког испита (“Службени гласник Републике Српске”, број 32/21).

Сви кандидати који су приступили овом испиту успјешно су испит положили, те ће добити Увјерење о положеном ловачком испиту издато од Ловачког савеза Републике Српске и на тај начин бити у могућности да извршавају ловне активности у складу са Законом о ловству


Ловачки савез овим путем позива и друге кориснике ловишта, да у што краћем року изврше провјеру статуса својих ловаца по питању посједовања увјерења о положеним ловачким испитима, те да Савезу доставе Захтјев на основу којег ће бити организовано полагање ванредног ловачког испита и у другим регијама.

Подсјећамо, да према наведном правилнику, могућност организовања ванредних ловачких испита за ове катеогрије ловаца истиче 31. децембра 2021. године, те да након истека овог рока Савез неће бити у могућности организовати овакав начин полагања испита.

Напомињемо, да ловци који свој проблем посједовања увјерења о положеном ловачком испиту не ријеше до 31. децембра 2021. године, од 1. јануара 2022. године неће бити у могућности да лове, те уколико желе и даље бити ловци, улазе у програм приправника са свим правима и обавезама које им припадају према законским прописима.

Ловачки савез Републике Српске

Be the first to comment

Leave a Reply