Пријава штете у случају налета возилом на дивљач

На основу потписане полисе осигурања између Ловачког савеза Републике Српске и Дунав осигурања, од 1. јануара 2023. године, лица која су претрпјела штету усљед налета возилом на дивљач, своја права на одштету могу тражити код осигуравајуће куће, односно код „Дунав осигурања „ д.о.о. Бања Лука.

У складу са наведеним, лица која су претрјела штету, треба да одмах контактирају  „Дунав осигурање” а.д. Бања Лука, на број телефона 051/246-129 или путем електронске поште stete@dunav.ba, гдје ће добити сва потребна упутства око свих наредних корака на реализацији остваривања права на одштету.

У прилогу се налази образац пријаве штете као и образац допуне уз пријаву штете, које је потребно попунити и доставити наведеној осигуравајућој кући.

Be the first to comment

Leave a Reply