Припреме за почетак нове ловне сезоне

Крај марта и почетак априла у ловиштима Републике Српске је у знаку израде извјештаја за претходну ловну годину, затим израде записника о пребројавању дивљачи, те израде и доношења годишњих планова за наредну ловну сезону.

Чекајући рјешења ресорног Министарства на Годишње планове коришћења ловишта, корисници ловишта увелико врше радове на изградњи нових и одржавању постојећих ловних објеката, те кроз ловачке патроле додатно осигуравају пријеко потребан мир за све врсте дивљачи у ловиштима.

Ово је период када већина корисника ловишта одржава и редовне Скупштине, на којима се разматрају годишњи извјештаји о раду за претходну ловну годину те доносе планови за наредну. Усљед актуелне епидемиолошке ситуације, корисници ловишта имају проблем са одржавањем ових сједница, јер број чланова Скупштине код већине корисника ловишта прелази прописане епидемиолошке мјере.Предсједник Ловачког савеза Републике Српске, Саво Минић, апелује на кориснике ловишта да све своје активности у ловиштима прилагоде актуелним мјерама Републичког штаба за спречавање ширења вируса корона.

Минић истиче да је овај период веома динамичан и за Ловачки савез. Између активности на набавци одијела за ловочуварску службу за све кориснике ловишта, Ловачки савез Републике Српске ових дана врши и активности на штампању дозвола за лов и ловних карата које ће у наредном периоду доставити корисницима ловишта према поднесеним захтјевима, те истовремено врши и штампање приручника за полагање ловачких испита за све пријављене кандидате. Истовремено, Савез тражи техничка рјешења за одржавање ловачких испита, којима ће бити осигурано да се полагање ловачких испита одржи уз поштивање актуелних епидемиолошких мјера које тренутно не омогућавају окупљање више од 30 људи на једном мјесту.

У складу са Одлуком Управног одбора Ловачког савеза, у току је и дознака средстава регијама из чланског доприноса уплаћеног од стране корисника ловишта у 2020. години за рад регија. Ловачки савез овим путем позива изабране представнике регија да доставе секретару Ловачког свеза податке за уплату ових средстава.

Истовремено, Стручни савјет за ловство Ловачког савеза апелује на руководство регија да у овом периоду кроз координацију са чланицама инсистирају на утврђивању истовремених теримина почетка ловних сезона за поједине врсте дивљачи у спортско-рекреационим ловиштима у својим регијама. Овај апел има за циљ избјегавање честих проблема између ловаца у пограничним дијеловима ловишта истих регија, а који имају различите термине почетка ловних сезона.

Ловачки савез Републике Српске.

У служби ловства.

Be the first to comment

Leave a Reply