Штете над дивљачи у саобраћају – позив корисницима ловишта за достављање података

С обзиром на тренд раста штета над дивљачи при саобраћајним незгодама, те истовремено и повећан финасијски притисак на кориснике ловишта кроз одштетне захтјеве или судске пресуде за надокнаду штете над возилима оштећеним у овим назгодама, Ловачки савез ће у наредном периоду по хитном поступку покренути активности са циљем заштите корисника ловишта при саобраћајним незгодама узрокованих у удесу са дивљачи. Већ на првој тематској сједници Управног одбора Савеза, која ће бити ускоро сазвана са циљем рјешавања овог проблема, присуствоваће и представници ЈП „Путеви РС” као и правни тим Савеза а све како би се сагледале све могућности и пронашла најадекватнија рјешења за заштиту корисника ловишта у овим процесима.


У складу са наведеним, Ловачки савез позива кориснике ловишта који су имали штете над дивљачи настале у саобраћају у 2021. години, те истовремено и одштетне захтјеве или судске пресуде за надокнаду штете од стране власника моторних возила који су учестовали у незгоди, да Савезу до 24. јануара 2022. године  доставе преглед свих штета насталих у 2021. години, са подацима о мјесту настанка штете и висином одштетног захтјева.

Ловачки савез Републике Српке

Be the first to comment

Leave a Reply