Усвојен Закон о ловству 

Бања Лука –  Народна скупштина Републике Српске, на Десетој редовној сједници усвојила је приједлог новог Закона о ловству, чиме је сектор ловства добио још чвршће темеље за одрживо газдовање ловним ресурсима у Републици Српској.

С обзиром на чињеницу да је већ сада стари Закон о ловству донесен 2009. године, јасно је да тада писана поједина законска рјешења данас одступају од стварних потреба за успјешно провођење неооходних газдинских мјера. Тако су новим законом регулисана питања употребе ловачких паса, затим су прецизније регулисана права и надлежности корисника ловишта код саобраћајних незгода са учешћем дивљачи, као и питања у вези са уклањањем паса и мачака луталица. Новим Законом су такође дата већа овлашћења ловочуварској служби, а затим су и поједини чланови казнених одредаба усклађени са Кривичним закоником Републике Српске.

Истовремено, из систематике дивљачи у новом закону су уклоњене врсте које нису ловна дивљач, док су поједине врсте пребачене из трајно заштићених у ловостајем заштићене, те и из незаштићених у ловостајем заштићене. Поред наведеног, новим законом су уређена и друга бројна питања из цјелокупног сектора ловства у Српској.

Нови Закон о ловству ступиће на снагу након његовог објављивања у Службеном гласнику Републике Српске, о чему ће корисници ловишта у Републици Српској бити благовремено обавијештени.

 

Be the first to comment

Leave a Reply