Активности

Штете над дивљачи у саобраћају – позив корисницима ловишта за достављање података

С обзиром на тренд раста штета над дивљачи при саобраћајним незгодама, те истовремено и повећан финасијски притисак на кориснике ловишта кроз одштетне захтјеве или судске пресуде за надокнаду штете над возилима оштећеним у овим назгодама, […]