– mrki medvjed 1. 10. do 15. 5.
– srndać 15. 5. do 15. 9.
– srna i lane 1. 9. do 31. 12.
– divojarac 1. 8. do 30. 11.
– divokoza i jare 1. 9. do 31. 12.
– jelen obični 1. 9. do 31. 1.
– jelen lopatar 6. 9. do 31. 1.
– košuta i tele jelena lopatara 16. 9. do 31. 1.
– muflon 1. 9. do 31. 1.
– ovca i jagnjad muflona 1. 9. do 31. 1.
– zec 1. 10. do 5. 12.
– puh 1. 12 do 15. 9.
– veliki tetrijeb mužjak 1. 4. do 31. 5.
– fazan pijevac i koka 1. 10. do 5. 1.
– prepelica 1. 8. do 31. 12.
– jarebica kamenjarka grivna 1. 10. do 5. 1.
– lještarka mužjak 16. 8. do 31. 12.
– šljuke 1. 8. do 29. 2.
– divlji golub 1. 8. do 31. 12.
– grlica 1. 8. do 31. 12
– divlja patka 1. 9. do 29. 2.
– crna lisica 1. 9. do 29. 2.
– divlja guska 16. 9. do 29. 2.