Препорука Савеза – 10. и 14. јануар неловни дани

С обзиром на чињеницу да је Влада Републике Српске 10. и 14. јануар 2022. године прогласила нерадним данима, Ловачки савез Републике Српске подсјећа кориснике спортско рекреационих ловишта у Републици Српској на важећи “Правилник о облику, садржају, начину издавања и року важења дозволе за лов и ловне карте” (“Службени гласник Републике Српске”, број 62/2020) којим је у члану 6. прописано да су ловни дани, дани викенда и дани вјерских и републичких празника.

С обзиром да понедјељак 10. јануара и петак 14. јануара, не падају у дане викенда нити су Законом о празницима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 43/07) проглашени као вјерски или републички празници, препорука Ловачког савеза је да се 10. и 14. јануара 2022. године у спортско рекреационим ловиштима Републике Српске не обавља спортско-рекреациони лов.Наглашавамо да је Законом о празницима Републике Српске прописано сљедеће: Ако други дан републичког празника који се према Закону празнује два дана пада у недјељу, преноси се у понедјељак.

Према свему наведеном, иако су 10. и 14 јануар 2022. године проглашени ако нерадни дани, Савез је мишљења да се исти не могу тумачити као вјерски или републички празници.

 

Ловачки савез Републике Српске.

Be the first to comment

Leave a Reply