АКТУЕЛНО: Процедура набавке оружја у Републици Српској

Активност која је обиљежила протекла два мјесеца у Ловачком савезу Републике Српске је полагање ловачких испита. Сви кандидати који су успјешно савладали испит постали су пуноправни чланови Савеза. Остао им још један корак, а то је набавка ловачког оружја.

Љубазношћу запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске добили смо одговоре на питања која су нас интересовала о набавци ловачког оружја, али и оружја за личну безбједност. Такође, размотрили смо и друге ситуације у којима се могу наћи ловци, као и грађани који желе доћи у посјед више комада оружја исте категорије.

Поступак набављања оружја прописан је Законом о оружју и муницији („Службени гласник Републике Српске“ бр. 26/16, 18/17 и 31/18), глава II, чланови од 9 до 39.

Процедура набавке ловачког оружја

Према члану 11. став 2. наведеног Закона, за издавање одобрења за набављање оружја категорије Б, којој припада и ловачко оружје, потребно је да лице испуњава опште и посебне услове:

 • да има навршених 18 година;
 • оправдан разлог за набављање (то је према члану 12. став 2. и 3. закона, положен ловачки испит и чланство у ловачком удружењу које газдује одређеном територијом и има одобрење надлежног министарства, а изузетно може бити и стицање по основу насљеђа или у сврху заштите стада стоке);
 • да није кривично и прекршајно кажњаван;
 • да се не води кривични, ни прекршајни поступак;
 • да не постоје околности које негативно утичу на интересе безбједности;
 • здравствену способност за држање и ношење оружја;
 • обученост за руковање ватреним оружјем и
 • непостојање дуга у регистру новчаних казни.

На основу свега наведеног, за набавку ловачког оружја уз захтјев који се добије у полицијској станици потребно је приложити следећа документа:

 • фотокопија личне карте,
 • увјерење да није покренут кривични поступак (вади се у основном суду),
 • увјерење да није покренут прекршајни поступак (вади се у основном суду),
 • увјерење овлаштене организације да је обучен за руковање ватреним оружјем,
 • увјерење овлаштене здравствене организације о здравственој способности за држање и ношење оружја,
 • увјерење о положеном ловачком испиту (само за набавку ловачког оружја),
 • увјерење о чланству у ловачком удружењу (само за набавку ловачког оружја),
 • увјерање о некажњавању (само за лица рођена ван БиХ, а вади се по мјесту рођења),
 • 30 КМ републичке таксе.

Чланом 27. став 3. наведеног Закона, прописано је да се оружни лист за ловачко оружје издаје са роком важења на недређено вријеме.

Уколико лице жели да набави ловачку пушку или ловачки карабин, а већ има регистровано ловачко оружје, у складу са чланом 11. став 5. може поднијети захтјев за изадавање одобрења за набављање оружја уз важећи оружни лист за ловачко оружје и том приликом се не доказује испуњеност горе наведених услова, па ни здравствену способност.

Процедура набавке оружја за личну безбједност 

Према члану 6. став 1. тачка 8. оружје за личну безбједност је ватрено оружје које чине пиштољи и револвери различитог калибра. Пушке било које врсте, па ни популарне  сачмарице-пумпарице, не припадају наведеној категорији оружја.

Код набавке првог пиштоља важе горе наведени услови, као за набавку ловачког оружја, с тим да за оружје за личну безбједност лице мора имати навршену 21 годину, као и оправдан разлог за набављање (то је према члану 12. став 1., уколико лице учини вјероватним да би му могла бити угрожена безбједност или због других околности).

У случају када лице већ има регистрован пиштољ и жели набавити још један, важе исти услови као што је већ наведено за ловачко оружје. Дакле, ново оружје набавља по основу важећег оружног листа исте врсте оружја и не доказује испуњеност других услова, па ни здравствену способност.

Замјена оружног листа оружја за личну безбједност

За замјену оружног листа оружја за личну безбједност, чији је рок продужен до 31. децембра 2018. године, потребни су документи којима се доказује испуњеност само општих услова из напријед наведеног члана 11. став 2., а то је увјерење о некажњавању, увјерење о невођењу кривичног и увјерење о невођењу прекршајног поступка. Такође, надлежни орган службеним путем провјерава регистар новчаних казни.

Продужење рока важења оружног листа се може извршити само на захтјев лица и уз наведену документацију, на основу којег се издаје оружни лист са роком важења 10 година, а за лица старија од 65 година, оружни лист се издаје са роком важења трајно.

Напомињемо да је новчана казна за непоступање у складу са законском обавезом замјене оружног листа за оружје за личну безбједност до 31. децембра 2018. године, од 300 КМ до 500 КМ као и заштитна мјера одузимања оружја, те Министарство унутрашњих послова Републике Српске апелује на све грађане да на вријеме изврше замјену оржног листа како не би дошло до примјене наведене санкције.

МП

 

Be the first to comment

Leave a Reply