Иницијатива за уједначавање судске праксе

Ловачки савез Републике Српске у нередном периоду покреће иницијативу према Врховном суду Републике Српске за уједначавање судске праксе код спорова у вези са накнадом штете коју причини дивљач. Ово се посебно односи на саобраћајне незгоде у којима учествује дивљач.

Наиме, са опоравком бројности дивљачи у ловиштима Републике Српске, корисници ловишта све више се суочавају са штетама над дивљачи које настају при саобраћајним незгодама. У овим незгодама, осим страдања дивљачи долази и до материјалне штете на возилима која се у неким случајевима мјери и са  више хиљада ковертибилних марака.

За велики број корисника ловишта, осим трајног губитка дивљачи, ова саобраћајна несрећа представља почетак дуге и исцрпљујуће битке пред надлежним судовима. Наиме, власници моторних возила оштећених у саобраћајним несрећама са дивљачи, „по примјеру добре праксе” обавезно проводе поступак наплате штете на возилу од корисника ловишта, што у највећем броју случајева завршава код надлежних судова. Ови судски процеси завршавају различитим пресудама како између појединих судова тако и између појединих судија у оквиру истог суда.
У пракси је често присутан случај када Основни суд донесе пресуду у корист власника моторног возила, а затим након уложене жалбе корисника ловишта Окружни суд уважи жалбу и преиначи пресуду, те на крају Уставни суд поништи пресуду Окружног суда и потврди првобитну пресуду или врати све на поновни поступак.

Цјелокупан овај поступак траје најмање неколико година, када на крају на наплату кориснику ловишта дође првобитно процијењен износ материјалне штете, затим трошкови адвоката али и камате са којима укупан износ у великом броју случајева доведе Ловачко удружење до банкрота.

С обзиром на све већи број случајева неуједначене судске праксе, од које највећу штету имају корисници ловишта, Ловачки савез са циљем заштите својих чланица покреће иницијативу према Врховном суду Републике Српске за уједначавање судске праксе у овим случајевима.

Предсједник Ловачког савеза Републике Српске, Саво Минић, је истакао да ће Савез у наредном периоду прикупити све донесене пресуде у Републици Српској по основу саобраћајних несрећа са дивљачи, те да ће уз помоћ правног тима покренути ову иницијативу за коју очекује да ће дати очекиване резултате и тиме обавезати све судове у Републици Српској на уједначену судску праксу. Минић је нагласио да је ова активност само још једна у низу коју Савез спроводи са циљем заштите својих чланица и унапрјеђења стања у ловиштима Српске, те је најавио скору иницијативу за измјеу Закона о ловству Републике Српске.

Ловачки савез Републике Српске

Be the first to comment

Leave a Reply