FACE: Ловци на првој линији очувања екосистема

Европска комисија, поред многобројних иницијатива које су усвојене у оквиру заштите и унапређења биодиверзитета, поставила је за циљ да се до 2030. године употреба хемијских пестицида смањи за 50%, а вјештачких ђубрива за 20%. Такође, органска производња хране је препозната као један од циљева. Органске плантаже требале би да заузму 25% обрадивих површина у Европској Унији у наредних десет година.

Поред бенефита по здравље људи које би требало да донесу ове мјере, превасходан утицај би требао да се осјети у очувању дивље флоре и фауне. FACE као кровна организација Европских ловаца у потпуности подржава наведене мјере. Седам милиона ловаца колико окупља ова организација сигурно ће бити укључени у праћење и надгледање промјена у екосистему.Многе државе Европске Уније нису у могућности финансирати све пројекте, тако да ће сарадња ловаца и научника бити од круцијалне важности. Ловци као људи који су константно присутни на терену представљаће изузетан и поуздан извор података у праћењу промјена у окружењу, истакао је Бењамин Кретоис, писац научне студије о учешћу ловаца у надгледању и праћењу стања биолошке разноврсности у Европи.

Be the first to comment

Leave a Reply