Predstavljamo: Aplikacija “BH Mine Suspected Areas“

Mine koje se nalaze postavljene širom teritorije BiH predstavljaju prijetnju stanovništvu i nakon 26 godina od završetka rata. Trenutna veličina sumnjive, opasne površine pod minama u BiH iznosi 965 km2 ili 1,97% u odnosu na ukupnu površinu države. Na 8.525 sumnjivih mikrolokacija prema procjenama nalazi se oko 79.000 mina.

Zbog navedenog, “Centar za uklanjanje mina u BiH“ u saradnji sa UNDP pokrenuo je projekat mapiranja svih područja za koja se sumnja ili je potvrđeno da su aktivna minska polja. Aplikacija “BH Mine Suspected Areas“ može se naći u Google Play i njeno instaliranje je besplatno. Donator ove aplikacije je Evropska Unija.

Ukratko, ova aplikacija je namjenjena svima a posebno ljudima koji borave u prirodi. Ona ima opciju da prati kretanje osobe na čijem telefonu je instalirana i obavještava korisnika o blizini minskih polja. Aplikacija već ima preko hiljadu korisnika.

Nakon brzog i lakog instaliranja, potrebno je podesiti postavke. Prije svega vrši se izbor jednog od četiri ponuđena jezika: srpski, bosanski, hrvatski ili engleski. Moguće je uključiti/isključiti obavještenja o zonama za koje se sumnja ili jesu pod minama, praćenje kretanja korisnika aplikacije i prag upozorenja koji ima toleranciju od 0,5 do 5 km.
Glavna stranica je zapravo mapa BiH koja dolazi u dvije opcije: satelitski snimak i skica. Na njima su ucrtane sumnjiva područja. Ukoliko je uključena opcija praćenja u gornjem lijevom uglu, onda je u dnu ekrana moguće očitati udaljenost do najbližeg minskog polja vazdušnim putem. Na karti je ova razdaljina prikazana plavom linijom, dok je stajna tačka korisnika obilježena tačkom plave boje.

Takođe, ukoliko naiđete na eksplozivnu napravu u prirodi moguće je obavjestiti “Centar za uklanjane mina u BiH“ o istoj. Za to postoji stranica unutar aplikacije koja omogućava da se eksplozivna naprava uslika i pošalje u vidu poruke.

 

Na kraju, pritiskom na crvenu slušalicu direktno se bira broj 122, besplatna telefonska linija za pomoć policije, na koji se mogu prijaviti svi hitni slučajevi, pa i oni o pronalasku mina i zaostalih ubojnih sredstava ili nezgoda uzrokovanih aktiviranjem istih.

Aplikaciju “BH Mine Suspected Areas“ možete preuzeti O V D J E

U poslijeratnom periodu u BiH je stradalo 1.766 osoba od zaostalih mina, od čega 617 smrtno. Mine i neeksplodirana ubojna sredstva treba shvatiti ozbiljno. Aplikacija “BH Mine Suspected Areas“ je veoma laka za korišćenje i dobar alat za sve ljubitelje prirode, a posebno za lovce.

MP

Be the first to comment

Leave a Reply