Препорука за читање: Књига “The Alpine Chamois“, писац David Bruce Banwell

Књига “The Alpine Chamois“ (Алпска дивокоза) доживјела је велику популарност у стручним и ширим ловачким читалачким круговима што потврђује и њено седмо издање. Књигу издаје Асоцијација ловаца на јеленску дивљачи Новог Зеланда.

Писац David Bruce Banwell подјелио је књигу у четири секције. Прва секција састоји се од детаљних описа, распрострањености и таксономије дивокозе у њеним природним европским стаништима. У наредној секцији дата су општа запажања о понашању дивокозе, њиховим карактеристикама и здрављу. Трећа глава говори о насељавању и аклиматизацији дивокозе на Новом Зеланду. Последња секција је заправо листа трофеја одстрељених на територији Новог Зеланда.

Књига се препоручује као основно штиво за све ловце који желе да лове дивокозу. Писац је врло детаљно истражио све аспекте неопходне за употпуњавање знање једног ентузијасте у лову на ову племениту дивљач. Књига је писана разумљивим језиком, не превише стручним. На овај начин она је разумљива читаоцима који посједују средњи ниво познавања енглеског језика, иако књига представља академски резиме дивокозе на Новом Зеланду. Са својих 254 странице, књига представља једну малу енциклопедију која би требала да се нађе у библиотеци ловца, љубитеља алпске љепотице.Једна од најинтересантнијих прича је хроника насељавања дивокозе на јужном острву далеке 1907. године. Такође, слике 15 ‘најбољих’ трофеја одстрјељених на Новом Зеланду представљају примјер доброг газдовања овом дивљачи. Сваки трофеј је сликовито приказан заједно описом лова и именом срећног ловца.

Иако је књига детаљна у погледу теме коју обрађује, у њој се ипак не може наћи опис начина лова дивокозе. То и није била намјера писца који је углавном ловио на острву што је веома специфично у погледу терена, климе, распрострањености дивљачи, услова станишта и других околности. Неке друге књиге, попут “Chamois, А New Zealand Hunter`s Handbook“ писца Стеуарт Лаинга детаљније се баве ловом ове врсте дивљачи.

David Bruce Banwell (1932-2013) је ловац који је свој живот посветио проучавању племенитих врста дивљачи које су насељене на Нови Зеланд. Свој рад започиње 1948. године као члан Асоцијације ловаца јеленске дивљачи. Његов истраживачки рад на јеленима, срндаћима и дивокозама провео га је од пространстава Сјеверне Америке, преко шпанских Апенина, Алпских масива, Балканских планина, па све до Кавказа. Настојао је да прикупи што више сазнања практичним, теренским радом, те на тај начин побије доста предрасуда и недоумица које су владале и у стручним круговима. Уз преко петнаест ауторских књига на тему лова и дивљачи, објавио је неколико десетина стручних и научних радова углавном у часописима из Велике Британије и Новог Зеланда.

 

Be the first to comment

Leave a Reply