Сједница УО Ловачког савеза: Једногласно усвојени сви извјештаји за предстојећу Скупштину

ПРЊАВОР, – 21. априла 2023. године, у просторијама Ловачког удружења „Борик” Прњавор, одржана је 20. редовна сједница Управног одбора Ловачког савеза Републике Српске, на којој су поред чланова Управног одбора присуствовали и Предсједник Скупштине Савеза, Дарко Ћулум, затим представник ресорног министарства, Миланка Јовановић, те и члан Надзорног одбора, Слободан Ђорем. Својим присуством сједницу је увеличао и Градоначелник Града Прњавора, Дарко Томаш, који је почетку сједнице поздравио све присутне и пожелио успјешан рад.

Сједницом је предсједавао предсједник Савеза, Саво Минић, који се на почетку сједнице захвалио свим присутним члановима и гостима на доласку, те  предложио дневни ред са 9 тачака, који је и једногласно усвојен, и то:

  1. Разматрање и усвајање извода из записника са 19. сједнице Управног одбора,
  2. Разматрање и усвајање Извјештаја о реализацији закључака са 19. сједнице Управног одбора,
  3. Извјештај о раду Савеза за 2022. годину,
  4. Финансијски извјештај о пословању Савеза у 2022. години,
  5. Извјештај Надзорног одбора,
  6. Приједлог финансијског плана за 2023. годину,
  7. Приједлог плана рада Управног одбора Савеза у 2023. години,
  8. Утврђивање дневног реда и датума одржавања радне сједнице Скупштине Ловачког савеза,
  9. Текућа питања.

Све наведена тачке су након краћих и конструктивних дискусија једногласно усвојене. Тако су извјештај о раду Савеза и финансијски извјештај једногласно усвојени уз приједлог предсједника Савеза да се финасијски извјештај објави на сајту Савеза како би био доступан свим заинтересованим ловцима. Констатовано је да је Савез у протеклој години урадио заиста много активности на свим пољима свог рада. У свом излагању, предсједник Надзорног одбора је похвалио рад Савеза, те је истакао да се финансијски извјештај у потпуности поклапа са извршеним финасијским контролама Надзорног одбора.

Приликом разматрања финансијског плана и плана рада Савеза за 2023. годину, предсједник Савеза је предложио да се достављени планови усвоје али са могућим корекцијама у току године, а које би биле условљене доношењем новог закона о ловству, чије је доношење планирано у трећем кварталу године.

Управни одбор је донио одлуку да се редовна сједница Скупштине Савеза одржи у периоду септембар-октобар, очекујући да ће до тог периода бити и донесен Закон о ловству. На приједлог Градоначелника Града Прњавора, Дарка Томаша, одлучено је да се овогодишња Скупштина одржи у Прњавору.

На крају сједнице, изнесен је проблем у поступку сповођења полисе осигурања од штета од дивљачи у саобраћају, те је донесен закључак да се у што краћем року одржи састанак са руководством Дунав осигурања, како би се ријешили поједини детаљи полисе.

Бојан Паприца, предсјеник Стручног савјета за ловство Савеза упознао је присутне чланове да је донесен План управљања мрким медвједом у Републици Српској и да је са доношењем овог документа направљен корак ближе ка рјешавању проблема ЦИТЕСА-а.

Ловачки савез Републике Српске.
 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply