Сједница управног одбора Ловачког савеза Републике Српске

Предсједник Управног одброа Ловачког савеза Републике Српске сазвао је 20. редовну сједницу Управног одбора Савеза, за петак, 21.4.2023. године.

За сједницу је предложен сљедећи дневни ред:

  1. Разматрање и усвајање извода из записника са 19. сједнице Управног одбора,
  2. Разматрање и усвајање Извјештаја о реализацији закључака са 19. сједнице Управног одбора,
  3. Извјештај о раду Савеза за 2022. годину,
  4. Финансијски извјештај о пословању Савеза у 2022. години,
  5. Извјештај Надзорног одбора,
  6. Приједлог финансијског плана за 2023. годину,
  7. Приједлог плана рада Управног одбора Савеза у 2023. години,
  8. Утврђивање дневног реда и датума одржавања радне сједнице Скупштине Ловачког савеза,
  9. Текућа питања.

Сједница ће се одржати у Прњавору, у просторијама Ловачког удружења „Борик” Прњавор, са почетком у 18:00 часова.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply