Zašto je u Keniji 68% manje divljači nego prije 40 godina, a lov je zabranjen?

Fondacija “Safari Club International“ objavila je veoma zabrinjavajuće podatke vezane za brojno stanje divljači u Keniji. U ovoj državi sa predivnim prirodnim ljepotama i nacionalnim parkovima broj životinjskih vrsta je u naglom opadanju. Iako je Kenija zabranila svaki vid lova još daleke 1977. godine sa ciljem zaštite divljači, pokazalo se da je takva odluka bila pogrešna.

Prema istraživanju u Keniji je došlo do smanjenja brojnog stanja divljači za 68% u periodu od 1977. do 2016. godine. Ogromne populacije gazela, impala, zebri, bradavičastih svinja i drugih životinja uništene su nepromišljenim potezima čovjeka koji je zabranio lov.

Safari Club International predlaže uvođenje samoodrživog koncepta lova po kome je neizostavna uloga lovca u zaštiti divljači.

Foto: Edwin Godinho

Be the first to comment

Leave a Reply