Ловачо удружење „Змијање” Бања Лука: Испуњени сви циљеви газдовања

На измаку ловне 2021/2022. године, у ЛУ „Змијање” Бања Лука се сумирају постигнути резултати газдовања ловиштем „Бања Лука”.

Ваћ сада се може консатовати да су сви планирани циљеви на узгоју, заштити и коришћњу дивљачи, као и циљеви на уређењу ловишта у остварени са готово 100 %.

Наиме, планови одстрела срндаћа и дивље свиње у ловној 2021/2022. години су остварени са 100 %, што је већ вишегодишњи тренд у овом ловишту, али и засигурно иде у прилог стабилности матичних фоднова ових врста.Истовремено, популација медвједа у ловишту је потпуно стабилна, те се очукује реализација планирног одстрела од двије једнке до краја ловне године.

Такође, сталним уношењем фазанске дивљачи из вјештачког узгоја, матични фонд ове врсте је доведен на ниво идеалног, што на није случај са зечијом дивљачи.

Наиме, популација зеца у ловишту „Бања Лука” је још далеко испод пројектованог капацитета, те се у овом правцу максимално улажу напори на редукцији бројности предатора на подношљиву мјеру.

У складу са наведеним, руководство Удружења је донијело одлуку о стимулацији ловаца за одстрел ових врста, и то за одстрел шакала предвиђена је награда у висини од 100 КМ, док је за одстрел лисице, предвиђена стимулација у висни кутије метака за двије одстријељене јединке лисице.

Истовремено, донесена је одлука о извођењу акција на свођењу бројности предатора подношљиву мјеру, од почев од 15. јануара, сваке недјеље до половине фебруара.

У току године редовно је одржавано свих 23 хранилишта са зрнастом прехраном дивљачи, гдје су све аутоматске хранилице на овим хранилиштима редовно допуњаване током цијеле године, за шта је утрошено више од 15 тона кукуруза у зрну.

Истовремено, прихрана дивљачи анималном храном на два хранилишта је обезбијеђена током цијеле године, те су уредно допуњавана сва солила у ловишту.

На крају се може констатовати да је газдовање ловиштем „Бања Лука” и у 2021/2022. години било успјешно, те да спроведене мјере на гајењу дивљачи и уређењу ловишта у претходним годинама осугуравају трајност газдовања ловиштем у свим његовим сегментима.

Дарко Јованић

Be the first to comment

Leave a Reply