Имплементиран информациони систем у ловству Републике Српске

Ловачки савез Републике Српске је започео поступак коначне имплементације Информационог система у ловству Републике Српске (ИС), и то подјелом приступних налога и корисничког упутстава за све кориснике ловишта у Републици Српској. Овим поступком је званично и започела примјена ИС којим ће бити осигурано много ефикасније управљање свим ресурсима у ловству Републике Српске.

Ловачки савез обавјештава кориснике ловишта у Српској, да су им путем електронске поште додијељени кориснички налози и упутства за уношење података у ИС, те да у што краћем започну унос податка из својих надлежности, а који се у овој фази имплементације односи на евиденције ловаца.

Истовремено, Савез позива кориснике лоившта да овај поступак заврше у року од 60 дана.

Добар поглед.

Be the first to comment

Leave a Reply