Информациони систем у ловству Републике Српске

Ловство у Републици Српској је у потпуности уређено законским прописима те се у складу с њима и поступа, али у циљу унапрјеђења овог сектора, већ дуже вријеме постоји изражена потреба за униформизацијом и обједињавањем података и процеса у ловству што ће се постићи јединственим информационим системом у области ловства у Републици Српској.

Доношењем Правилника  о  успостављању  Информационог  система  у  ловству  Републике  Српске  створени су и формални услови за израду Информационог система који ће на најсавременији начин унаприједити управљање сектором ловства у свим његовим сегментима.

Наиме, након израде Пројектног задатка информационог система, те обезбјеђењем средстава за куповину рачунара и рачунарске опреме свим корисницима ловишта у Републици Српској, ресорно Министарство је још једном показало одлучност за остварење свих стратешких циљева који се вежу за развој ловства у Српској.

Као и увијек до сада, Ловачки савез Републике Српске је неизоставан партнер на реализацији свих активности, па је тако наведеним Правилником прописано да је осим ресорног Министарства, корисник Информационог система и Ловачки савез са својим чланицама.

Имплементацијом информационог система у ловству, биће омогућено свим учесницима ових процеса, односно корисницима система лакше и ефикасније обављање својих редовних активности.
Поред овога, информациони систем ће омогућити ефикасну контролу рада корисника система, успоставу потребних регистара у електронском облику, створити претпоставке за квалитетну анализу и синтезу података, чиме ће уз помоћ информационог система ови подаци бити доступни практично у реалном времену.

То значи да ће у сваком тренутку корисник информационог система моћи добити повратне податке о броју чланова, њиховом статусу, реализацији годишњих планова, податке о одстрелу, броју ловних објеката, податке о штетама од дивљачи и над дивљачи, податке о бројном стању дивљачи, и др. Сви ови подаци омогућиће Министарству, Савезу као и корисницима ловишта, правовремено праћење стања у ловиштима те у складу са тим и доношење правовремених и квалитетних одлука.

Сљедећи корак на успоствљању овог система је већ започео и то кроз поступак набавке серверске опреме, а након тога слиједи израда пројектованог софтверског рјешења, и на крају имплементација система на рачунаре корисника.

Предсједник Ловачког савеза Републике Српске Саво Минић истиче да је ово само још једна активност у низу коју Савез заједно са ресорним Министарством спроводи са циљем унапрјеђења ловства у Републици Српској.

Be the first to comment

Leave a Reply