Kako do prve lovačke puške?

Aktivnost koja je obilježila protekla dva mjeseca u Lovačkom savezu Republike Srpske je polaganje lovačkih ispita. Svi kandidati koji su uspješno savladali ispit postali su punopravni članovi saveza. Ostao im još jedan korak, a to je nabavka lovačkog oružja.

Ljubaznošću zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske dobili smo odgovore na pitanja koja su nas interesovala o nabavci oružja. Takođe, razmotrili smo i druge situacije u kojima se mogu naći lovci, kao i građani koji žele doći u posjed više komada oružja iste kategorije.

Postupak nabavljanja oružja propisan je Zakonom o oružju i municiji (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 26/16, 18/17 i 31/18), glava II, članovi od 9 do 39.

Procedura nabavke lovačkog oružja izgleda ovako:

Prema članu 11. stav 2. navedenog zakona za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja kategorije B, kojoj pripada i lovačko oružje, potrebno je da lice ispunjava opšte i posebne uslove:

– da ima navršenih 18 godina; opravdan razlog za nabavljanje (to je prema članu 12. stav 2. i 3. zakona, položen lovački ispit i članstvo u lovačkom udruženju koje gazduje određenom teritorijom i ima odobrenje nadležnog ministarstva, a izuzetno može biti i sticanje po osnovu nasljeđa ili u svrhu zaštite stada stoke); da nije krivično i prekršajno kažnjavano; da se ne vodi krivični, ni prekršajni postupak;

– da ne postoje okolnosti koje negativno utiču na interese bezbjednosti; zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja; obučenost za rukovanje vatrenim oružjem i nepostojanje duga u registru novčanih kazni.

Na osnovu svega navedenog za nabavku lovačkog oružja uz zahtjev koji se dobije u policijskoj stanici potrebno je priložiti sljedeća dokumenta:

– fotokopija lične karte, uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak (vadi se u osnovnom sudu), uvjerenje da nije pokrenut prekršajni postupak (vadi se u osnovnom sudu), uvjerenje ovlašćene organizacije da je obučen za rukovanje vatrenim oružjem, uvjerenje ovlašćene zdravstvene organizacije o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, uvjerenje o položenom lovačkom ispitu (samo za nabavku lovačkog oružja), uvjerenje o članstvu u lovačkom udruženju (samo za nabavku lovačkog oružja), uvjerenje o nekažnjavanju (samo za lica rođena van BiH, a vadi se po mjestu rođenja), 30 KM republičke takse.

Članom 27. stav 3. navedenog zakona propisano je da se oružni list za lovačko oružje izdaje sa rokom važenja na neodređeno vrijeme.

Ukoliko lice želi da nabavi lovačku pušku ili lovački karabin, a već ima registrovano oružje, u skladu sa članom 11. stav 5. može podnijeti zahtjev da ne dokazuje ispunjenost navedenih uslova.

Marko Pavlović

Be the first to comment

Leave a Reply