Ловачки савез активно учествује у изради Стратегије развоја шумарства Републике Српске

Чланови Стручног савјета за ловство Ловачког Савеза Републике Српске, активно су укључени у израду Стратегије развоја шумарства Републике Српске у сектору ловства. Тако је протекли период протекао у активној изради SWOT анализе, гдје су прецизно иднентификоване, снаге, прилике, слабости и пријетње у сектору ловства.

Тако је повољан географски положај, природне предиспозиције, добар квалитет дивљачи, присутво атрактивних врста дивљачи, повољни власнички односи, просторна уређеност ловишта, системска подршка ресорног Министраства и др. идентификовани као снаге, док су лоше функционисање појединих ловачких удружења, недовољна посвећеност газдовању привредним ловиштима, непријављивање реалног одстрела, лоше планирање у газдовању са дивљачи и др. идентификовани као слабости у сектору ловства.Важно је истаћи да су све сугестије чланова Стручног савјета у потпуности прихваћене и уврштене у овај документ, што ће засигурно да представља темељ за додатно унапређење сектора ловства у Републици Српској.

Посебно се наглашава да је ово први пут да Ловачки савез активно укључен у израду једног оваквог стратешког документа, што је још једна потврда мјеста и улоге Савеза као незаобилазног партнера у изради и доношењу најважнијих стратешких документа у Републици Српској. Подсјећамо, паралено са овом активношћу, Савез активно учествује и на изради Статегије заштите животне средине Босне и Херцеговине до 2030 године.

Ловачки савез Републике Српске.

У функцији развоја ловства

Be the first to comment

Leave a Reply