Ловиште „Бања Лука” – остварени циљеви газдовања

Попуњени капацитети ловишта за већину основних врста дивљачи, велики број ловних објеката, одлична техничка опремљеност и финансијска стабилност, али и потпуна реализација годишњих планова коришћења ловишта основни су показатељи резултата газдовања спортско-рекреационим ловиштем „Бања Лука”.

Ловачко удружење „Змијање” Бања Лука газдује ловиштем „Бања Лука” на површини од  72.436 хектара, те се може похвалити стабилним фондовима медвједа, срнеће дивљачи, дивље свиње, фазана и дивље патке чији капацитети су у потпуности попуњени, док је популација зечије дивљачи нестабилна и испод је пројектованог капацитета. Популација пољске јаребице има тренд нестајања из ловишта. Са друге стране, популација шакала и лисице је у експанзији, док је вук на стабилном нивоу.
У погледу гајења дивљачи, у ловишту је инсталирана 21 аутоматска хранилица за зрнасту понуду хране за дивљач, кроз које се годишње у ловиште изнесе 15 тона кукуруза у зрну, те уз засијане њиве за дивљач и друге видове прихране, укупна количина годишњег уноса додатне зрнасте хране у ловиште износи више од 20 тона. На 3 хранилишта за медвједа осим зрнасте хране, стално је обезбијеђена и храна животињског поријекла, али и воће у појединим дијеловима године. У ловиште се годишње изнесе више од 3 тоне соли .

Са циљем попуњавања капацитета ловишта фазанском дивљачи, али и истовремено са циљем промоције атрактивности ниског лова, у ловишту је изграђена савремена волијера на 1.000 м2, са капацитетом од 500 јединки фазана. Након трогодишњег коришћења овог ловноузгојног објекта, фазанска дивљач је скоро на нивоу попуњености капацитета ловишта, чиме је у потпуности оправдана инвестиција у овај објекат.

У складу са дугорочним планом одрживог газдовања медвјеђом дивљачи, на планини Тисовац је започета изградња савремене армирано-бетонске зидане чеке, која ће својим квалитетом, димензијама и удобношћу омогућити корисницима идеалне услове за осматрање, праћење и на крају коришћење медвједа. Ова чека својим положајем омогућиће и осматрање, праћење и коришћење вука и дивље свиње. Осим овог објекта, у ловишту је тренутно изграђено и 95 осталих чека/осматрачница. Тренутни број изграђених ловачких кућа у ловишту износи 8.

Са циљем развоја ловног туризма у највећем граду Републике Српске, ЛУ „Змијање” Бања Лука сваке године организује ловно-туристичку манифестацију „Дани вука Чемерница”, која се традиционално одржава задњу суботу у мјесецу фебруару. Број учесника на овој манифестацији задњих година је износио више од 1.000. Због пандемије вируса корона манифестација није одржана у 2021. години.

Ловачко удружење “Змијање” Бања Лука је стабилно и финансијски одрживо, те спремно и даље да ради на реализацији започетих стратешких циљева усмјерених ка очувању јаког, стабилног и потпуно одрживог ловачког удружења, које је у могућности да својим ловцима, али и ловцима гостима, понуди богато ловиште, са потпуно опорављеним фондом свих основних врста дивљачи, као и великим бројем изграђених ловних објекта, што представља темељ за одрживо газдовање ловиштем.

Дарко Јованић

Be the first to comment

Leave a Reply