Ловство остаје у рукама ловаца

Поводом писања појединих медија, да ловство у Републици Српској прелази у приватне руке, Ловачки савез Републике Српске оштро демантује изнесене ставове новинара, који су потпуно нетачни и малициозни, и који имају за циљ дестабилизацију уређеног ловачког сектора у Српској.

Савез овим путем обавјештава ловце да спортско реациона ловишта у Републици Српској, искључиво могу бити додијељена на газдовање ловачким удружењима, односно ловцима, те да не могу бити ни на било који начин додијељена на кориштење другим правним субјектима, што је прописано Законом о ловству. 

Инспирацију за објављени текст, новинари су пронашли у званичној информацији о завршетку поступка додјеле концесије на планирани одстрел дивљачи у привредном ловишту „Клековача“. Сходно наведеном, Савез подсјећа ловце и јавност у Републици Српској, да предмет концесије могу бити искључиво привредна ловишта, те да поступак додјеле концесије подразумијева низ јасно прописаних процедура, међу којима је и прибављање мишљења и сагласности надлежних институција, и то мишљење локалне заједнице, ресорног Министарства, ЈПШ Шуме Републике Српске, надлежних институција за заштиту природе, и др. 

И у конкретном случају, за додјелу планираног одстрела дивљачи у привредном ловишту „Клековача“ путем концесије, у потпуности су спроведене прописане процедуре.

Важно је истаћи да су сва привредна ловишта у Републици Српској дата на газдовање ЈПШ Шуме Републике Српске, односно њиховим организационим јединицама, шумским газдинствима. Како су наведена предузећа стручно и кадровски оспособљена за газдовање шумама и шумским земљиштем, због недовољног стручног кадра и инвестиција у сектору ловства, већина привредних ловишта исказују губитак, чиме постају потпуно неодржива.

Због наведеног, ова ловишта су често на мети криволова, те због неадекватно спроведених узгојних мјера, дивљач на територији ових ловишта прави велике штете, а које се на крају фактуришу Јавном предузећа и ресорном Министарству.

На основу наведеног, Савез не види ништа спорно у додјели привредних ловишта на кориштење путем концесије, јер је то тренутно једини начин да привредна ловишта у Српској постану одржива, и тиме коначно започне адекватно газдовање овим ловиштима које на првом мјесту подразумијева спровођење неопходних мјера узгоја и заштите дивљачи и ловишта, али и додатно доношење прихода у Републички буџет. 

Свјестан вриједности уложеног труда, бриге, рада и новца у узгој и заштиту дивљачи, који су корисници спортско-реационих ловишта уложили у своја ловишта у протеклих неколико деценија, Ловачки савез Републике Српске поносно стоји испред својих 23.000 ловаца, обавјештавајући их да им њихова права на лов у спортско рекреационим ловиштима нико не може одузети.

Ловачки савез Републике Српске 

 

Be the first to comment

Leave a Reply