ЛУ „Студена Гора” Хан Пијесак обнавља ловачки дом

Ловачко удружење “Студена гора” Хан Пијесак основано је 1956. године као удружење грађана у коме се добровољно окупљају ловци ради заштите и узгоја дивљачи, развоја, унапређења ловства и ловног туризма, очувања природе и животне средине, спортског лова и личне рекреације. Удружење је чланица Ловачког савеза РС. Од дана оснивања па све до данас Удружење је окупљало велики број чланова, а тренутно броји око 140 чланова. Својим радом и залагањем Удружење настоји да промовише Општину Хан Пијесак и њене природне љепоте, као и да унаприједи развој туризма и спорта на територији саме Општине.

Удружење је ради својих потреба и олакшања рада 1972. године, почело изградњу ловачког дома, која је успјешно приведена крају 1975. године. Од дана завршетка радова па све до данас ловачки дом представља центар окупљања свих ловаца.Првобитна намјена дома је била пружање угоститељских услуга, као и смјештај ловаца и туриста, ради обезбјеђивања средстава за самофинансирање Удружења. Ловачки дом је у току ратних и послератних година био запуштен и самим тим у знатној мјери оштећен. Усљед дотрајалости крова дошло је до прокишњавања и  кварова на комплетној електро и водоводној мрежи.

Интензивирањем свог рада Удружење је у протеклом периоду кренуло у обнову дома, при чему је поправљена кровна конструкција  и  извршена је адаптација приземља.

Пријавом на јавни конкурс за финансирање пројеката у области туризма и угоститељства у 2020. години, кроз пројекат „Адаптација Ловачког дома”,  Удружење је рјешењем број 14.01-325-432/20 од 09.11.2020. године, од Министарства трговине и туризма Републике Српске добило средства у износу од  17. 000,00 КМ. У суфинансирању пројекта општина Хан Пијесак учествовала је са 4. 250,00 КМ. Координатор пројекта била је Славица Ашоња, а главни извођач радова је „Грађење” ДОО Пале.

Пројекат представља значајан корак у изградњи озбиљније туристичке понуде, а његов највећи допринос је интеграција са другим видовима туризма, који су условљени постојањем смјештајних капацитета. Овдје се у првом реду мисли на ловни туризам, који је посебно потенциран и у Стратегији развоја туризма Републике Српске и општине Хан Пијесак.

 

Be the first to comment

Leave a Reply