План управљања мрким медвједом у Републици Српској

У Требињу се тренутно одржава завршни радни састанак Радне групе за израду Плана управљања популацијом мрког медвједа у Републици Српској.

Радну групу чине представници надлежних институција Републике Српске, корисници ловишта и представници организација цивилног друштва. Република Српска добија први план управљања неком аутохтоном дивљом врстом, који ће бити урађен у складу са препорукама Бернске конвенције и стручним основама Иницијативе за велике звијери Европе (LCIE), која има статус специјалистичке групе у оквиру Комисије за очување врста (SSC) Међународне уније за заштиту природе (IUCN).

За потребе израде Плана управљања прикупљен је и дигитализован огроман број података о бројности медвједа, његовој распрострањености и статусу популације, затим о тренду популације и врсти причињених штета. Такође, дефинисана су и картирана подручја сталног и привременог присуства медвједа и процијењен је утицај постојеће и планиране инфраструктуре на станишта и кретање медвједа.

На основу анализе тих података, биће дефинисане мјере очувања станишта и захвати у популацију, које ће корисници ловишта бити дужни слиједити приликом израде нових Ловних основа и Годишњих планова коришћења. Такође, биће предложена методологија за праћење стања популације мрког медвједа у будућем периоду, која подразумијева прописивање образаца за унос података, начин прикупљања и складиштења података, као и расподјелу одговорности и задужења корисника ловишта и надлежних институција.Основа за постојање и квалитет прикупљених података огледа се у доброј организацији ловства у Републици Српској и ефикасној сарадњи Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Ловачког савеза Републике Српске и корисника ловишта.

Израда Плана управљања популацијом мрког медвједа у Републици Срспкој реализује се у оквиру пројекта „Заштита мрког медвједа на подручју Динарида”, који имплементира Центар за животну средину, док Радном групом за израду Плана управљања коорднише Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply