Преглед прописаних активности корисника ловишта у предстојећем периоду

Ловачки савез Републике Српске, подсјећа кориснике ловишта на прописане активности које су дужни спровести у предстојећем периоду, а у складу са Законом о ловству и подзаконским актима, као слиједи:

  • Извршити прољетно пребројавање дивљачи, те утврдити стање дивљачи на дан 31. марта 2024. године
  • Најкасније до 31. марта 2024. године, доставити Ловачком савезу Захтјев са процијењеним бројем потребних дозвола за лов и ловних карата за наредну ловну годину
  • Најкасније до 1. априла 2024. године, доставити Министарству табеларни извјештај о издатим дозволама за лов и ловним картама, као и прикупљеним средствима у претходној ловној години на основу одстрела дивљачи, те уз извјештај доставити копију примјерка уплатнице као доказ уплате за планирани одстрел дивљачи из претходне ловне године
  • Најкасније до 30. априла 2024. године, доставити Министарству Образац „Праћење промјена катастра ловишта“ за претходну ловну годину
  • Најкасније до 30. априла 2024. године, доставити Министарству Годишњи план газдовања ловиштем за ловну 2024/2025. годину.
  • Најкасније до 1. маја 2024. године, попунити ЕВ обрасце од 1 – 6, који су саставни дио ловне основе.

 

Be the first to comment

Leave a Reply