Утврђени први термини полагања ловачких испита

Након доношења Правилника о измјенама и допуни правилника о програму, начину и условима полагања ловачког испита („Службени гласник Републике Српске”, број 32/21), те и попуштања епидемиолошких мјера, утврђени су први термини полагања ловачких испита у Републици Српској, како слиједи:

 

  • Добојско-модричка регија: 19.06.2021. године

  • Мотајичко-лијевчанска регија: 19.06.2021. године

  • Бањалучка регија: 26.06.2021. године

  • Семберско-мајевичка регија: 26.06.2021. година

  • Сарајевско-романијска регија: 27.06.2021. године

  • Регија Мркоњић: 10.07.2021. године

  • Регија Херцеговина: 17.07.2021. године

  • Регија Стара Херцеговина: 17.07.2021. године

  • Санско-Унска регија: 24.07.2021. године

  • Регија Бирач: 24.07.2021. године

 

Ловачки савез овим путем позива кориснике ловишта да у што краћем року Савезу доставе захтјев са списком кандидата који су испунили услове за полагање ловачког испита.

Подсјећамо, кандидат који је обавио приправнички стаж може приступити ловачком испиту ако је похађао обавезну теоријску обуку (теоријска предавања), те је доставио дневник ловца приправника са уписаним закључним позитивним мишљењем ментора и предавача са њиховим потписима, али и приложио попуњену пријаву за полагање ловачког испита, овјерену и потисану од стране предсједника удружења али и кандидата лично. Образац пријаве за полагање ловачког испита можете преузети   О В Д Ј Е.
У складу са новим правилником, достављање овјерених копија увјерења о стеченом образовању, више није потребно.

Мјеста одржавања испита као и термини одржавања обавезних теоријских предавања ће бити накнадно утврђени од стране руководства регија. Све додатне информације у вези са полагањем ловачких испита, кандидати могу добити код корисика ловишта чији су чланови.

Ловачки савез Републике Српске

Be the first to comment

Leave a Reply