Одржана редовна годишња Скупштина ЛУ „Вучјак“ Брод

Редовна годишња Скупштина ЛУ „Вучјак“ Брод oдржана је у суботу 09. јуна 2024. године је у просторијама „Свадбеног салова Видић- петрол “.

Радно предсједништво кога чине предсједник Скупштине, Ане Михајлов и Трифун Трифковић заједно са секретаром ЛУ Гораном Мичиja у улози записничара.

Предсједник Скупштине Ане Михајлов поздравио је начелника општине Брод и присутне делегате Скупштине те је исте замолио да минутом ћутања одају почаст преминулим члановима Ловачког удружења а затим је предложио Дневни ред који се састојао од 4 тачаке који је једногласно усвојен.

Прва тачка дневног реда било је усвајање Записника редовне Скупштине која је одржана прошле године тј.25. јуна 2023.године који је такође једногласно усвојен.

Друга тачка дневног реда је Извјештај о раду ЛУ „Вучјак“ Брод а као под тачке Извјештај Назорног и Управног одбора. Извјештај о раду Надзорног одбора поднио је предсједник Миленко Пантић у којем је истакао да је Удружење позитивно пословало да су се средства намјенски и домаћински трошила према одлукама Управног одбора, те поштовања свих Законски прописа.

Извјештај о раду ЛУ као и Извјаштај Управног одбора поднио је предсједник ЛУ Марко Видић истакавши да је Удружење кроз свој рад у предходној години темељито поштивајући Годшњи план лова за ловну 2023/24. У Извјештају је наглашено да се сваке године у ловиште унесе око 700 кг мултивитаминске соли за срнећу дивљач и око 3-4 тоне кукуруза у клипу за зимску прихрану дивљачи.Такође је наглашено да се доста радило на заштити дивљачи од предатора кроз разне видове попут „шакалијаде“ која је окупила око 1.000 ловаца. То је била једна од највећих „шакалијада“ у РС чији је финансијер билo ЛУ удружење и општинана која има велико разумјевање када су у питању овакве акције и без њихове помоћи тешко би се све то одвијало.

У складу са Годишњим планом кориштења ловишта већина секција овог ЛУ су направиле, рановирале или адаптирале одређени број ловно-узгојних и ловно-техничких објеката пружена је велика материјална помоћ од стране ловачког удружења „Вучјак“.

Све финансијске и друге обавезе према ресорном Министарству ,ЛСРС и према регији су уредно извршене.

Захваљујући великој вољи и љубави према лову и природи уз домаћински рад а посебан акценат је стављен на чињеницу да су се све одлуке у Удружењу углавном донешене једногласно гдје је дошло до изражаја пуно јединство руководећих органа удружења,што је предуслов за успјешно дружење и газдовање које влада у ЛУ „Вучјак“ Брод као примјер осталим како се треба понашати у ловству и односити према циљевима и задацима који су регулисани Статутом и другим нормативним актима. Након исцрпног извјештаја о раду, једногласно је усвојен извјештај о раду и финанцијски извјештај.

У дневном реду био је и приједфолг Правилника о додјели Захвалница, признања и одликовања Ловачког удружења „Вучјак“ Брод који је јеногласно усвојен.

Предсједник Скупштине Ане Михајлов констатовао је да су исцрпљене све тачке дневног реда, захвалио се свим Делегатима на раду Скупштине те позвао присутне на освјежење заједнички ручак које је ЛУ припремило за све чланове Скупштине радно предсједништво чланове управног одбора, заслужне и почасне ловце.

Be the first to comment

Leave a Reply