Активности

ЛУ „Препелица” Пелагићево: Успјешно спровођење свих планираних активности

Након недавног уноса зечије дивљачи, у ловиште „Пелагићево” је унесено и  200 јединки фазанске дивљачи, чиме су у потпуности спроведене све планиране активности у погледу уноса дивљачи у ловиште. На свим теренима на којима је […]