ЛУ „Препелица” Пелагићево: Успјешно спровођење свих планираних активности

Након недавног уноса зечије дивљачи, у ловиште „Пелагићево” је унесено и  200 јединки фазанске дивљачи, чиме су у потпуности спроведене све планиране активности у погледу уноса дивљачи у ловиште.

На свим теренима на којима је извршено пуштање фазана, претходно је извршена редукција бројности предатора на подношљиву мјеру.

Када је ријеч о заштити дивљачи и ловишта, корисник ловишта и на овом пољу има запажене резултате.Be the first to comment

Leave a Reply