Активности

Препорука Савеза за ловне дане током предстојећих празника

Правилником о облику, садржају, начину издавања и року важења дозволе за лов и ловне карте („Службени гласник Републике Српске“, број 62/20), прописано је да су ловни дани за матичне ловце дани викенда и дани вјерских […]