ФАЦЕ ће бити кључни фактор у доношењу нове Стратегије биодиверзитета Европске Уније

Стратегија унапређења и очувања биодиверзитета Европске Уније до 2030. године представљена је јавности. Поред планова за рјешавање кризе биолошке разноликости током наредне деценије у Европи, у њој су изложене задаци везани за испуњавање обавеза у складу са Конвенцијом Уједињених Нација о биолошкој разноликости и циљевима одрживог развоја на свјетском нивоу.

Први елемент нове Стратегије је повећање површине заштићеног земљишта у Европској Унији са тренутних 26% на 30%, укључујући удио строго заштићеног земљишта на националном нивоу. До сада се Европска мрежа “Натура 2000“ највише заложила на овом пољу. Сада јој је потребна већа подршка локалних заједница и боља примјена мјера. ФАЦЕ се већ изјаснио по овом питању и поздравио иновативније акције очувања природе.

Следећи елемент су тзв. Директиве о природи. Ради се о инструментима за очување и управљање дивљим животињама, укључујући њихову одрживу употребу. Ово свакако доста интересује ловце. Став  ФАЦЕ је да се њихова примјена треба заснивати на научним принципима и здравим доказима. ФАЦЕ сматра да приоритет требају бити мере обнове и очувања станишта дивљих животиња у односу на заштиту врста.

ФАЦЕ је задовољан што види јасне активности на пољу очувања биодиверзитета посебно на пољопривредним површинама. Алармантна брзина смањивања популација зеца и јаребице широм Европске Уније упозорење је које треба озбиљно схватити. У том погледу, од земаља чланица ЕУ биће затражено да се поставе експлицитне националне вриједности за релевантне циљеве дефинисане у стратегијама биодиверзитета и пољопривреде. У свом домену, ФАЦЕ ће ревидирати сопствени Манифест о биодиверзитету у свијетлу нове стратегије Европске Уније, који ће бити водиља свим ловцима да наставе дјеловати у правцу очувања природе.

Др. Дејвид Скалан, Генерални секретар ФАЦЕ, нагласио је да је нова Стратегија свеобухватна и да се нада да ће циљеви зацртани у њој бити и остварени. Он је обећао да ће ловци Европе наставити да напорно раде на промоцији и заштити биодиверзитета.

М.П.

Be the first to comment

Leave a Reply